Magic Room / Bütünsel Duyu Terapisi Nedir?

7th Tem 2014

Magic Room felsefesi,1970 de Hollanda’da De Hartenberg Enstitüsünde zihinsel engellilerle çalışan iki terapistin bir kermes esnasında renkli kağıtların vantilatörün esintisiyle uçuşmasından esinlenerek geliştirdiği bir yönteme dayanmaktadır. Yöntemde esas olan vücuttaki tüm duyuların aynı anda uyarılması ve uyarılma esnasında kişinin olabildiğince relaks tepkiler vermesidir. Özellikle kişinin yaşadığı kaygı, korku, anksiyete, duygu durumunun yerini “GÜVEN” duygusu almakta, uygulama seansları sonucunda kişideki bu olumsuz duyguların azalması esastır.

Magic Room Bütünsel Duyu Terapisi;

Mental retardasyon, Down Sendromu, Otizm, Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, Konuşma sorunları, Üstün zekalılar öncelikli uygulama ağırlıkta olan sorun alanlarıdır. Ayrıca Alzheimer, istismara uğramış kişiler, fobik durumlar ( doğum yapma korkusu, karanlık korkusu, böcek korkusu gibi..), akut yada kronik ağrıları olan kişiler ikincil tedavi edilmeye aday problem durumlarıdır.

Magic Room uygulamasındaki direkt etki yaptığı 3 problem alanı vardır.

•Sosyal etkileşim becerisi,

•İletişim sorunları,

•Duyusal bozukluklar..

Bu 3 alanın tedavi edilmesi genel sorunun çözümünde oldukça önemlidir.

Dünya üzerinde 30 dan fazla ülkede uygulan Uygulamalı Davranış Analiz Yönteminin bir parçası niteliğinde olan Magic Room ( Bütünsel Duyu Terapisinin) etkinliği konusunda yapılan araştırmalar da mevcuttur. Belçika’daki Ghent Üniversitesi hastanesinde Magic Room etkilerine yönelik deneysel bir çalışma düzenlemiştir. Özellikle ajitasyonu yüksek Mental Retasyonlu bireylere haftada 6 gün 50 dakikalık seanslar uygulanmış. 2 ay gibi bir sürede ajitasyon davranışların azaldığını, duygusal algının arttığı ve kendini kontrol etme becerilerinin geliştiği tespit edilmiştir.

Magic Room Bütünsel Duyu Terapisinde önce çocuğun duyusal değerlendirme araçları ile seviyesi ölçülür. Daha sonra duyu profili çıkarılır. Bu profil esas alınarak Bütünsel Duyu Terapisi programı çıkarılır. Bu program ile çocuğun tüm duyuları ( görme, işitme, koku, tat, dokunma ve denge ) aynı anda yoğun şekilde uyarılması hedeflenir. Bu sistem sayesinde beynin sağ ve sol lobu arası lateralizasyon aktivitesi üst seviyeye çıkmış olur. Bu sistemin diğer duyu terapilerden en belirgin farkı öğrenme sırasında yaşadığı gerilim ve anksiyetenin olmaması.. Öğrenme esnasında rahat olması, beynin serotonin hormonun üst seviyede salgılanması nedeniyle bilgiyi daha kolay kazanması ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktadır.

Faydaları

1.Depresyon, ajitasyon, aksiyete ve korku ruh durumlarının azalmasında direkt etkilidir.

2.Travma sonrası stres bozukluklarında şiddet gören, cinsel istismar yaşayan, ciddi anlamda travmatik sorun yaşamış çocuklarda güven duygusunu kazanmasını sağlar.

3.Özellikle uyku sorunu yaşayan çocuklarda uyku problemlerini çözer.

4.Doğum korkusu yaşayan anneler, akut ya da kronik ağrı sorunu yaşayan kişilerde teropatik etki yarattığı için vücudu rahatlatır.

5.İzleme ve takip becerisini arttırdığı için dikkat haliyle konsantrasyon seviyesini yükseltir.

6.Özellikle rahatlayan çocuğun sözsüz dil becerisini kullanmasını ve geliştirmesini dolaylı olarak dil gelişimini direkt etkilemektedir.

Belçika, Hollanda, İsveç ve Amerika’da Magic Room Bütünsel Duyu Terapisinden faydalanan kişilerin yorumları Türkçeye çevrilmiş şekliyle aşağıdaki gibidir.

“4 yaşında hiç konuşamayan ve kelime kullanmayan çocuğum bu sistem ile çok kısa sürede konuşmayı öğrendi. Mucize gibi bir şey..” ,” Karen Higgins

“Magic Room sayesinde oyuna katılmayan çocuğum oyun oynamaya başladı. Şu an top oyunlarına bayılıyor.” AJ annesi, Tinamarie Gaskin

“Çocuğum benden bir dakika ayrılmıyordu. Ne yaptıysam olmadı. Magic Room sayesinde şimdi çocuğuma bay bay yaparak okuluna bırakıp gidebiliyorum.” Janine Prisco

“ Otizmli çocuğumuzun öfke nöbetlerinden sosyal hayatı sıfırlanmıştı. Magic Room uygulamasından sonra gözle görülür azalma kaydettik.” Linda Messbauer

error: