Açık Anlatım Modeli

25th Mar 2014

Açık anlatım modeli, tümden gelim yada doğrudan öğretim adını verdiğimiz öğretim modelidir. Continue Reading Açık Anlatım Modeli

Basamaklandırılmış Öğretim

25th Mar 2014

Basamaklandırılmış öğretim, Bu yöntemde esas olan yap – göster – söyle – yaz sıralamasına uygun becerileri basamaklandırmaktır. Continue Reading Basamaklandırılmış Öğretim

Temel Tepki Öğretimi

25th Mar 2014

Temel Tepki Öğretimi, daha çok otistik çocukların davranış eğitimleri ve beceri öğretimleri esnasında kullanılan bir yöntemdir. Continue Reading Temel Tepki Öğretimi

Çoklu Zeka Uygulamaları

25th Mar 2014

Çoklu Zeka Uygulamaları, çocuğun problem durumu ve özelliklerine uygun olarak eğitimlerde 8 zeka alanının aktif olarak kullanılması modelidir. Continue Reading Çoklu Zeka Uygulamaları

Floor Time

25th Mar 2014

Floor Tim, özellikle otistik çocukların oyuncaklarla amacına uygun oyun oynaması beklenen ve olması gerekli bir beceridir. Continue Reading Floor Time

Oyun Terapisi

25th Mar 2014

Oyun Terapisi, çocuğun iç dünyasında yaşadıklarını oyun yoluyla yansıtmasını içeren sistemli bir çalışma şeklidir. Continue Reading Oyun Terapisi

Pecs yöntemi

25th Mar 2014

Pecs, özellikle otistik çocuklarda resim değiş tokuşa dayalı iletişim tekniğidir. Görsel alanın aktif kullanıldığı PECS teki amaç çocuğun iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. 6 aşamadan oluşan yöntem çocuğun sevdiği yiyecek, içecek, oyuncak, nesne, etkinlik gibi unsurların aktif kullanılarak çocuğun iletişimi başlatıp doğal… Continue Reading Pecs yöntemi