Otizm ve Ritim

7th Tem 2014

Müziksel bir olgu olan ritim aslında daha doğmadan anne karnında öğreniriz.  Kalbin ritmik atışı, kanın düzenli ve belirgin bir sıralamada akışı, bulunduğumuz sıvı içindeki hareket her şey aslında ritmik bir düzene esas olan şeylerdir. Bu düzen daha bebekken bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlardı. Otizm de de temelde Güven olgusu çok önemli olduğu için Ritmi aslında bir iletişim aracı olarak kullanabiliriz.

Ritim ilk etapta bir müzik öğretisi değildir. Sadece belli periyotlarla devam eden ahenk topluluğudur. Özellikle otizmlilerde sosyal becerileri düzenleyici etkisi vardır. Bu konuda bir çok araştırmacının ön görüleri mevcuttur.

1992 de Goldman, ritim çalışmalarının otizmli çocukların beyin dalgaları üzerinde ciddi etkisi olduğunu vurgulamıştır. Bu etki çocuğun anlama, dinleme, izleme ve tüm mantıksal süreçte etki sağlamakta öğrenme hızını arttırmaktadır.

1994 de Ostrander ve 1998 de yayınlanan bilimsel makalenin 164. Sayfasında özellikle beynin Alfa dalgalarını arttırdığını vurgulamıştır. Bu bulgu özellikle özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda rahatlama ve uyum süreçlerini arttırdığını göstermektedir.

1998 Orr ritim çalışmalarının yaygın gelişimsel bozukluk gösteren çocuklarda ritim çalışmalarının problem davranışları azalttığı ve iletişim becerilerini arttırdığını bulgulamıştır.

Otizmli çocuklarda sese, müziğe karşı ilgileri en çok dikkat eden özellikleridir. Aslında bu ilginin doğru kullanılması gelişimleri için çok etkilidir. Hangi alanlarda etkilidir;

•Konuşma gelişimlerinde oldukça etkilidir. Zira konuşma da ahenkte bir ritim yumağıdır. Haliyle ritim becerisi geliştikçe çocukta da konuşmaya ilgi ve tekrar sayısında artışlar başlayacaktır.

•Sosyal gelişimlerinde etkindir. Rahatlama etkisi yaptığı için öfke nöbetleri azalmakta ve uyum süreçleri artmaktadır. Bu sayede bir sinemaya gittiğinde yada alışveriş merkezindeki problem davranışları azalmaktadır.

•Problem çözme becerileri gelişmektedir. Ritim aynı zamanda matematiksel bir olgudur. Belli sayıların belli sırayı izlemesi çocukta matematiksel algıyı, dolayısıyla da problem çözme becerisini gelişmektedir. Bir olaydan sonra ne geleceğini tahmin etme becerisini arttırır.

•Ortak dikkat süresini arttırmaktadır. Ritm öğretmeniyle eşgüdümlü tekrar etmesi aynı anda ona dikkat etmesi ortak dikkat süresi dediğimiz dikkat becerisini beslemektedir. Bu beceriyi kazanan çocuk hem oyunlarında, hem sosyal ilişkilerinde hem de öğrenme sürecinde daha etkin rol oynar.

•Grupla beraber hareket edebilme becerisini geliştirir. Özellikle özel eğitim alan bireyler daha çok bireysel çalışmayı yada bireysel aktiviteleri tercih eder. Oysa ritim de bir çok kişinin farklı ritimleri beraber uyguluyor olması grubun etkinliğini ortaya çıkarır. Bu durumda da otizmli çocuk grupla beraber hareket etmesi gerektiği farkındalığını kazanır.

error: