Okula Uyum Sağlama

6th Şub 2014

Bu yazımızda okula uyum sağlamada neler dikkat edilmeli, çocuğun okula alışmasında ve uyum sağlamasında etkili olan başlıca faktörler nelerdir bundan bahsettik.

Okula Uyum Sağlamada Nelere Dikkat Edilmeli?

Okul, bir çocuk için ailesinden sonra ilk sosyal kurumdur. Artık çocuğun yaşamında sadece anne-baba önemli olmayacak, öğretmen ve arkadaşları da önem kazanacaktır. Çocuk, okulda, hem birey olmayı, hem de bir grubun üyesi olmayı öğrenecektir. Ayrıca paylaşma, işbirliği, haklar ve sorumluluklar, yarışma gibi kavramlar çocuğun hayatında yer almaya başlayacaktır. Günümüzde ilköğretime yeni başlayacak çocukların okula uyumları konusunda eskiden olduğu gibi önemli güçlükler yaşanmamaktadır. Çünkü okul öncesi eğitimin yaygınlaşması çocuğun önceden okul ortamını tanıyarak gelmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumları, çocukların okul olgunluğu kazanmalarını sağlamaktadırlar. Böylece öğrenciler, ilköğretime adımlarını atarken sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve fiziksel gelişim alanlarında okula hazır gelmektedirler. Bu da onların okula uyumlarını kolaylaştırmakta ve ilk adımlarının olumlu deneyimlerle sonuçlanmasına vesile olmaktadır.
Çocuğun Okula Alışmasında ve Uyum Sağlamasında Etkili Olan Başlıca Faktörler Şunlardır           

– Anne – çocuk ilişkisi (anne – çocuk arasında bağımlı bir ilişkinin olması, annenin kaygılı bir     kişilik yapısına sahip olması, ailede çocuğa  tanınan fırsatlar, annenin ve babanın aşırı koruyucu tutumu vb…),

– Çocuğun kişiliği (çocuğun özgüveni, kaygılı bir kişilik yapısına sahip olması, anneye bağımlı olması, sosyal gelişim düzeyi, (içedönük/dışadönük kişilik vb…)

– Çocuğun herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitmemesi ve kapalı bir aile ortamında büyümesi(çekirdek ailenin dışa kapalı bir model olması, çocuğun aile dışındaki yetişkinlerle çok fazla karşılaşmaması vb…),

– Çocuğun başarısız bir okul öncesi deneyim yaşaması,

– Okula başlayan çocuğun, kendisinden daha küçük bir kardeşinin olması (kıskançlık)

– Çocuğun okul kavramı ve okul ortamı konularında yeterince ön bilgi sahibi olmaması,

 

Okula Alışmada ve Uyum Göstermede Güçlük Yaşayan Çocuklara Nasıl Yardım Edilebilir?

Annenin çocuğu ile okul konusunda tüm gerçekleri (okulda çocuğun yaşayacakları vb.) korkutmadan ve kendi kaygılarını yansıtmadan önceden anlatması yararlı olabilir.  Çocuğun gideceği okul önceden ziyaret edilerek okul ve sınıf ortamı konusunda bilgi sahibi olması sağlanabilir.

•    Annenin, çocuğun okulla ilgili yaşadığı kaygıları anlamaya çalışması ve nedenleri konusunda bilgi sahibi olması yararlı olabilir.
•    Anne-babanın okul konusunda özendirici konuşmalar yapmaları, okulla ilgili anılarından söz etmesi yararlı olabilir.
•    Okulun ilk günlerinde çocukla birlikte okula gitmek ve çocuğu  yüreklendirmek, olumlu sonuç verebilir.
•    Uyum güçlüğü yaşayan çocuklara mutlaka öğretmenin ve okulun desteğinin alınması gerekir. Öğretmenin; çocuğun okula alışmasında ve okulu sevmesinde önemli rolünün olduğu unutulmamalıdır.

•    Okul başladıktan 10 gün sonra hala güçlükler yaşanıyorsa ve tik, tırnak yeme, alt ıslatma, kekemelik gibi bazı belirtiler de eşlik  ediyorsa, mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

Pozitif Gelişim

Özel Eğitim Ve Aile Danışmanlık Merkezi

error: