Portage Erken Çocukluk Eğitim Modeli

25th Mar 2014

Portage erken çocukluk eğitim modeli, 0-6 yaş dönemi normal gelişim gösteren çocukların gelişim dönemlerine uygun beceri ve öğretilerin bulunduğu öncelikli olarak aile eğitimlerinde aktif kullanılan bir modeldir.

Bebeklerde uyarım, sosyal, dil, bilişsel, fiziksel ve öz bakım becerilerinin yaşa göre sıralandığı, gelişim geriliği olan çocukların programlarının geliştirilmesinde kullanılan PORTAGE aynı zamanda ailelerin ev ortamında yapmaları gerekli olan eğitim çalışma ve uygulamalarını da içermektedir.

error: