Pecs yöntemi

25th Mar 2014

Pecs, özellikle otistik çocuklarda resim değiş tokuşa dayalı iletişim tekniğidir.

Görsel alanın aktif kullanıldığı PECS teki amaç çocuğun iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. 6 aşamadan oluşan yöntem çocuğun sevdiği yiyecek, içecek, oyuncak, nesne, etkinlik gibi unsurların aktif kullanılarak çocuğun iletişimi başlatıp doğal ortamlarda da genellemesi sağlanır.

error: