Çoklu Zeka Uygulamaları

25th Mar 2014

Çoklu Zeka Uygulamaları, çocuğun problem durumu ve özelliklerine uygun olarak eğitimlerde 8 zeka alanının (sözel-dil zeka alanı, mantıksal- matematksel zeka alanı,  görsel-uzaysal zeka alanı, müziksel-ritmik zeka alanı, bedensel-kinestetik zeka alanı, sosyal zeka alanı, içsel zeka alanı, doğacı zeka alanı) aktif olarak kullanılması modelidir. Çocuğa verilmesi hedeflenen becerinin 8 zeka alanının her birinin aktif katılımı sonucu oluşturulan eğitim programına uygun olarak verilen eğitimi içerir.

error: