Konuşma Sorunları

22nd Oca 2014

Çoçukların çok sık karşılaştığı konuşma sorunlarını ele aldığımız başlığımızda, artikülasyon bozukluğu, geçikmiş konuşma sorunları, dil iletişim sorunları hakkında bilgiler verdik.

Artikülasyon Bozukluğu

Çocuklara çok sık karşılaşılan bir konuşma bozukluğu olup, konuşma esnasında bağımsız ve birleşik seslerin doğru ve anlaşılır bir şekilde çıkarılamaması durumuna Artikulasyon Bozukluğu denir. Bu duruma psikolojik nedenler, çevresel etkenler neden olabileceği gibi, özellikle konuşma organlarında da( dudak, diş, dil vb..) sorunlar görülmektedir. Bu sorunda kişi bir yada daha fazla sesi kelime içinde farklı şekilde çıkarır, ekler yada kelime içinde yutar. Bu durum kişinin konuşmasındaki akıcılık ve anlaşırlılığı engellediğinden davranış sorunları yada iletişim problemleri yaşamasına neden olur. Özgüven yetersizlikleri, kendini ifade edememenin getirdiği agresif ruh durumu bunlara örnek gösterilebilir.
Çalışmalarımızda öncelikli olarak kişinin kulak burun boğaz mütehassısından detaylı bir muayene raporu istenir. Bu rapor eşliğinde aileden alınan anamnez bilgileri ışığında kişiye uygun artikülasyon testi uygulanır. Bu arada psikolojik değerlendirme de alınarak konuşma programı hazırlanır.

Konuşma eğitim programımızın eğitim süreci 4 aşamadan oluşur. Bunlar;

1- aşama duyu ve algı alanlarının gelişimsel eğitimi,
2- aşama sorunlu seslerin konumlarına uygun düzeltme eğitimi,
3- aşama düzeltilen sesin doğru teleffuzuna göre genelleme eğitimi,
4- aşama artiküle seslerin günlük yaşamda doğru kullanılması eğitimi..

Artikülasyon eğitimlerimizde fonetik plasman yöntemi kullanılmaktadır.
Eğitim sürecinde uzman psikoloğun belirlediği sıklıkta psikolojik terapiye alınan bireyle bireysel görüşülürken, çocuk grubunda ebeveyne yönelik eğitsel destek çalışmaları uygulanır. Kişinin zeka, yaş, öğrenme özellikleri, çevresel faktörler ve patolojik sorununun en az düzeyde olan gruplarda 6 ay ile 1 yıl arasında değişen eğitim programımızdaki başarı oranımız %80 düzelmedir.

Gecikmiş Konuşma Sorunları

Normal gelişim gösteren çocuklar konuşmayı hızlı ve kolay bir biçimde öğrenirler. İlk zamanlarda bababa – dedede gibi babıldama dönemi adını verdiğimiz dönemi geçen çocuk en fazla 1 yıl içinde konuşmaya başlar. 3 yaşa kadarki kelime hazinesi 200-300 olan çocuk 5 yaşlarına geldiğinde konuşma dilinde gramere uygun cümleler kurarak kendini ifade etmeye başlar.
Bir çocuğun dil gelişim özellikleri yaşına uygun değil ve yavaş ilerliyorsa ancak gelişimin diğer alanları ( motor, özbakım, sosyal, zihinsel ) normal ilerliyorsa gecikmiş konuşma sorunundan şüphe edilebilir. Özellikle çocukta sınırlı bir kelime haznesi ve seslerde bozukluk gözlenmesi bu sorunun diğer bir belirtisidir. Ancak bu durumda tabiiki çocuğun işitme engeli, zihinsel engellilik durumu, yaygın gelişimsel bir bozukluğun olup olmadığı incelenmelidir.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu çocukların özellikle uzun heceli kelimelerin telaffuzunda zorlandıkları ( örneğin transseksüel gibi..) sessiz harf kullanımların çok az olduğu bulunmuştur. İyi ve kaliteli eğitim alan gecikmiş konuşma sorunu olan çocuk zaman ilerledikçe yaşına uygun normal süreci kazanırken, eğitimi geç kalınmış ya da yaş ilerlemiş çocuklarda kalıcı dil sorunları ortaya çıkmaktadır. Özellikle okul çağında sözel ve yazısal anlatım güçlükleri yaşadıkları gözlenmiştir.

Kurumumuzda gecikme konuşma sorunu tanısı almış çocuklar için hazırlanan ve uygulanan eğitim programımız 7 aşamadan oluşmaktadır.

1- Çocukta konuşma ihtiyacı yaratmak,
2- Çocuğa konuşma dilindeki sesleri öğretmek,
3- Çocukta ses algısı yaratmak,
4- Sesleri artikülasyon durumuna göre ele almak,
5- Sesleri birbirine ulamayı öğretmek,
6- Temel kelime daarcığını yaratmak,
7- Konuşmayı bir iletişim aracı olarak kullanabilmesini sağlamak.

Dil İletişim Sorunları

Dil iletişim sorunu olan çocuklar genellikle yaygın gelişimsel bozukluk yada otiz tanısı almaktadır. Bu grup çocuklarda öncelikli olarak otizm programı takip ediliyor olup 3 temel eğitim tekniği kullanılır. Bu teknikler,
i. Model alma,
ii. Genişletme,
iii. Ödüllendirmedir.

Temel baz alınan eğitim konu başlıkları;
Alıcı dil gelişiminde, günlük yaşam içindeki kavramları tanıması ve sözcük çeşitlerini öğrenebilmesi,
İfade edici dil gelişiminde sözcükleri anlamlı kullanması,
Konuşma kurallarına uygun ifade geliştirmesi, sorulara uygun cevap verebilmesi ve genellenmesi hedeflenir.

Pozitif Gelişim
Özel Eğitim Ve Aile Danışmanlık Merkezi

konusma eğitimi
Konuşma Terapilerimiz başlamıştır.

Değerli velilerimiz, Kurumumuzda 26 Aralık Cumartesi itibariyle Konuşma Terapilerine başlanacaktır. Terapiler Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Mehmet Ongun tarafından PGSPORTS’da verilecektir. Programdan faydalanmak isteyen velilerimizin başvurularını 4 Oca

Devamını Oku
otizm dil konuşma eğitimi
Çocuklarda Dil ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler

Dil ve konuşma gelişiminde Güven Temelli Yaklaşım Gün boyunca bebekle iletişim halinde olunmalıdır. Bebekler bu dönemde konuşmuyor diye yetişkinlerin de bebekle konuşmayacakları anlamı çıkarılmamalıdır. Bebeği dinleyin ve onunla konuşun. Çıkardığı seslerin, yaptığı hare

Devamını Oku
kiz çocuk
Hannen Yöntemi ile Konuşma Öğretimi

Bu program dil ve konuşma gecikmesi olan çocuklara, onlarla en çok vakit geçiren ebeveyn ve diğer büyüklerin eğitilerek, çocukların iletişimi öğrenmelerinde başlıca rol almalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bu yöntem çocuğun gün içerisinde yaşadığı gün akışına göre

Devamını Oku
Bebeklerde Konuşma Gelişmesi

Bebek hecelemeye ne zaman başlar? 0-6 ay: Bu dönemdeki bebekler hecelemeye başlayarak tek heceli ancak dilin ilkel ses yapıları olan anlamsız sözcükler çıkarmaya başlarlar. Bu sesler bütün dillerde, işitme engelli çocuklarda bile aynıdır. Bebek bu heceleri hem kendini i

Devamını Oku
Konuşma Sorunu Vaka Değerlendirmesi

Çocuğun adı soyadı: Y.K Yaşı: 5 yaşında Aldığı tanısı: Disfazi + Artikülasyon Dil bozukluğu İlk gözlenen davranışları ·         Anne babaya aşırı bağımlı gözlem odasına yalnız girmiyor, ·       

Devamını Oku
Konuşmanın Aşamaları

Konuşmanın gelişimi iki aşamada olur. Alıcı dil becerilerinin gelişmesi, İfade edici dil becerisinin gelişmesi.. Bu iki alan birbirini tamamlamadığı sürece konuşma gelişmez. Bu nedenle öncelikli olarak alıcı dil yani çocuğun anlama dili geliştirilmeli, daha sonra bunu i

Devamını Oku
Dil ve Konuşma Gelişimi

Dil ve Konuşma gelişimi başlığını verdiğimiz konumuzda, bebeklerin heceleme ve konuşmaya ne zaman başlar, bebeklerin geç konuşmasının nedenleri, konuşmasının nasıl geliştirebiliriz konularını ele aldık. Continue Reading Dil ve Konuşma Gelişimi

Devamını Oku
Dil İletişim Sorunları ve Eğitimi

Dil iletişim sorunu olan çocuklar genellikle yaygın gelişimsel bozukluk yada otiz tanısı almaktadır. Continue Reading Dil İletişim Sorunları ve Eğitimi

Devamını Oku
Konuşma Sorunları

Çoçukların çok sık karşılaştığı konuşma sorunlarını ele aldığımız başlığımızda, artikülasyon bozukluğu, geçikmiş konuşma sorunları, dil iletişim sorunları hakkında bilgiler verdik. Continue Reading Konuşma Sorunları

Devamını Oku
Konuşma Sorunu Vaka Değerlendirmesi

Çocuğun adı soyadı: Y.K Yaşı: 5 yaşında Aldığı tanısı: Disfazi + Artikülasyon Dil bozukluğu İlk gözlenen davranışları ·         Anne babaya aşırı bağımlı gözlem odasına yalnız girmiyor, ·       

Devamını Oku

error: