Zihinsel engellilik nedenleri

14th Nis 2014

Zihinsel engellilik nedenleri

Doğum öncesi nedenleri

Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, kazalar ve zehirlenmeler, röntgen çektirme, yetersiz beslenme,

Akraba evliliği, kromozom bozuklukları, kan uyuşmazlığı,

Doğuştan metabolik bozukluklar.

Doğum sırasında

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması,

Doğum sırasında bebeğe bulaşan enfeksiyonlar,

Zor doğum nedeniyle kullanılan bazı araçların (vakum, forseps vb.) Bebeğe zarar vermesi,

Erken ya da geç doğum.

Doğumdan sonra

Çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar (kızamık, menenjit vb.)

Beyin hasarına yol açan kazalar, zehirlenmeler,

Çocuğun beyin gelişimini etkileyecek yapısal bozukluklar ve hormonal düzensizlikler,

Zihinsel engellilik iki sınıfa ayrılır.

•             Hafif düzey eğitilebilirler zihinsel engellilik

Türkiye nüfusunun % 2’lik bir dilimini oluşturan eğitilebilir olan bireylerin özellikleri ve bireysel gereksinimlerine yanıt verebilecek bireyi merkez alan ve davranışçı yaklaşıma göre hazırlanmış olan bu program, çocukların kendilerini anlamak, olumlu insan ilişkileri kurmak, sosyal, teknolojik ve fizikî çevreye uyum sağlamak, bağımsız yaşayabilmek becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenmiş bilgi ve becerilerden oluşmuştur.

•             Öğretilebilir seviyede zihinsel engellilik

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre öğretilebilir olarak adlandırılan ve ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmede gecikme gösteren öğrenciler genel nüfusun %0,3’ünü oluşturmaktadırlar. Bu program; bağımsız yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

error: