Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Genel Özellikleri

4th Ağu 2018
Zihinsel engelli çocukların genel özellikleri

Motor gelişimleri

 1. Beden gelişimleri çok geri kalmış ya da duraklamış olabilir.

 2. 2.kol bacak kasları gelişmiştir, bazı çocuklar vücut hareketlerini (yürüme, koşma, merdiven çıkma v.b) normal yaşıtları ile aynı zamanda, bazıları ise yaşıtlarından biraz daha gecikmeli olarak yapabilirler.

 3. Yürüyüş, sıçrama, atlama hareketlerini yapmada kolaylık görülür. Belirli uzaklığa topu fırlatma ve yakalama gibi el ve kol kaslarının kontrolüne yarayan düzenli denemeleri çoğu kez başarabilirler.

 4. Devamlı ve daha fazla dikkat harcayarak kalem fırça ve tebeşir kullanma becerisi kazanırlar. El becerilerine karşı ilgi artar. Makasla kağıt kesmekten, çekiç ve testere gibi aletlerle iş yapmaktan hoşlanırlar.

5. Bir kısmı bakmadan yazabilecek hale gelebilir. Okumayı tam olarak öğrenebilenlerin sayısı ise daha da azdır.

 6. Fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile bir tutarlılık gösterir.

 7. Normal yaşıtlarına göre daha sık hasta olurlar. Kendilerini korumayı normal çocuklar gibi bilemezler.

 8. Zihinsel engele ek olarak görme ve işitme gibi bedensel özürler olabilir.

 9. Basit hareketlerde yaşıtlarından gerilik, karmaşık hareketlerde belirli gerilik yanında yürüme, oturma, durma ve benzeri hareketlerde zayıflık görülür.

Zihinsel gelişim özellikleri

 1. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Fazla sabır ve tekrar gerektirir. En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir.

2. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler.

3. İlgileri kısa sürelidir: yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler.

4. Ders, birbirini izleyen ilginç etkinlikler dizisi olmadıkça ilgilerini çekmez.

5. Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar. Kavramların somutlaştırılması anlamayı kolaylaştırır.

6. Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı severler.

7. Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engelin derecesi ile orantılıdır.

8. Genelleme yapamazlar.

9. Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler.

10. Bir etkinliği bir işi tümüyle öğrenmek için basit bölümlere ayrılmasını isterler.

 

Dil gelişimi özellikleri

1.konuşmaya geç başlarlar.

2. Konuşmalarında ses bozuklukları vardır (artikülasyon)

3. Kelime hazineleri zayıftır.

4. Alıcı ve ifade edici dil gelişimleri zayıftır.

5. Konuşmaları akıcı değildir.

6. Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler.

 

Kişilik özellikleri

1. Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler

2. Kendilerine güvenleri azdır.

3. Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

4. Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.

5. Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.

6. Geç ve güç dostluk kurarlar.

7. Sorumluluk almaktan kaçınırlar.

 

Sosyal özellikleri

1.sosyal bakımdan pek çok uyumsuz halleri vardır. Sosyal durumlara kendi kendilerine uymada zorluk çekerler. Anlayış ve bol sosyal yaşantılar sağlamak uyumu artırıcı etmenlerdir.

2. Sosyal faaliyetlere karşı ilgisi azdır.

3. Sosyal ilişkilerde bencildirler. Davranışlarında her şeyin kendilerine ait olmasını isterler, paylaşımcı değildirler.

4. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Sosyal yaşamdan uzaklaştırılması bu durumu arttırıcı bir etkendir.

5. Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabi olmak eğilimindedirler.

6. Sorumluluk almaktan çekinirler. Bunda kendilerinde grubu yönetecek yeterliliği ve güveni görmemeleri ve sınırlı sosyal yaşantılara sahip olmaları önemli rol oynayabilir.

7. Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.

 

Öz bakım özellikleri

1. Tuvalet eğitimlerini geç kazanırlar.

2. Bazılarında gece işemeleri devam edebilir.

3. Temizlik, giyinme, soyunma, vb. Öz bakım becerilerini geç kazanırlar.

 

İş ve çalışma özellikleri

1. Bu çocuklar yaşıtları gibi bir iş sahibi olmak isterler.

2. Bu çocuklar, pek çok iş yapabilir ve meslek sahibi olabilirler.

3. Monoton işlerde normal çocuklardan üstün başarı gösterirler.

4. İşlerine daha bağlıdır. Tam zamanında gelir ve tam zamanında işlerinden ayrılırlar.

5. Emniyet kurallarına son derce saygılıdırlar.

error: