Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Öneriler

4th Ağu 2018
pozitif gelişim

Öz bakım becerilerini kazanmaları

Tuvalet eğitimi, temizlik ve yemek alışkanlığı gibi öz bakım becerileri doğuştan geliştirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Tuvalet eğitimini kazanmada yaşıtlarına nazaran gecikme görülebilmektedir. Eğer çocuklar altlarının kuru kalmasının daha iyi olacağını öğrenmişlerse sözler ya da işaretlerle tuvalete gitmeyi isterler. Giyinme, temizlik alışkanlığı gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarlar. Elbiselerini giymekten çok çıkarma işlemini yapmakta başarılıdırlar. Eğer çocuğun küçük kas motor gelişimleri tam olarak gelişmemişse çocuk düğmelerini iliklemede, fermuarını ve kemerini sıkıca kapatmada zorlu çekebilir. Özellikle yukarıda bahsi geçen alanlara yönelik destek verilmesi önerilir.

Sosyal beceriler geliştirme

Sosyal yaşantıları sınırlı olan çocukların sosyal bir varlık olarak gelişmesi için sık ve çeşitli sosyal yaşantılar geçirmeleri; yararlanmaları gerekir. Bu amaçla çeşitli konular ile ilgili geziler düzenlenmesi, sinema ve tiyatroya gidilmesi, takım sporları yapmalarının ve yaşıtları ile kaynaştırma almalarının sağlanması yararlı olacaktır.

Kendini gerçekleştirme

Akademik etkinliklerde yavaş olsalar da, kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayacak düzeye gelebilirler. İlköğretim okullarında yaşıtlarıyla aynı sınıflarda kaynaştırma programına ya da ilköğretim sınıflarını bünyesinde açılan benzer özellikteki çocuklardan oluşan özel eğitim sınıflarına yerleştirilebilirler. Eğer çocukta tanısı konmuş bir dil ve konuşma bozukluğu varsa uzmanlar tarafından bu çocuklara bire bir özel eğitim verilmeli ve sınıf içinde sınıf öğretmeni çocuğu takip etmelidir. İlköğretim ders programlarıyla bu çocukların dil gelişimlerin yaşıtları düzeyine ulaştırmak önemlidir.

 Ekonomik bağımsızlık

Bu çocuklar bir işin gerektirdiği becerileri öğrenebilirler ve iyi çalışma alışkanlıkları kazanabilirler. Bir işte çalışmaları kişisel yeterliliklerini sağlamak için gereklidir.

Meslek eğitimi birçok boyut üzerinde yoğunlaşmakta; para harcamayı, boş zaman kullanımını, araba bakımını öğrenerek iş yaşamına ve günlük yaşama uyum sağlamayı içermektedir.

error: