Zihinsel Engelli Çocuğa Okuma Yazma Öğretimi

3rd Ağu 2018
Okuma yazma öğretimi

1)Hazırlık çalışmaları: Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların çoğu okuma ve yazmaya başlamak için gerekli fiziksel, duygusal toplumsal olgunluğa erişmemiş ve bazı ön becerilerden yoksundurlar. Bu çocuklar için ön hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz:

A)Okuma yazma için gerekli araç ve gereçleri kullanabilme hazırlığı: Bu öğrenciler okula ısındırıldıktan sonra ellerine okuma-yazma araç ve gereçleri verilmeli ve bunların nasıl kullanılacağı alt davranış basamaklarına ayrılıp (beceri analizi) bir basamak başarıldıktan sonra diğerlerine geçilmelidir. Örneğin kalemin, defterin ve kitabın nasıl tutulacağı, sayfaların nasıl çevrileceği, kalemle defter sayfası üzerinde, tebeşirle yazı tahtası üzerinde yazma ve silgi kullanma usulleri öğretilmelidir. Araç gereçleri kullanırken vücudun duruş biçimi, gözle okunan şey arasındaki uzaklık vb. Öğretilmeye başlanmalıdır.

B)Yazmaya hazırlık: Kalem ve defter tutulmasının öğretilmesinden sonra önce sayfa üzerinde serbest çizgiler çizilmeli; karalama yapmaları sağlanılmalıdır. Daha sonra okuma hazırlıkta olduğu gibi yazmaya hazır içinde tekniğine uygun olarak hazırlanmış alıştırmalar üzerindeki soldan sağa yazılacağı fikri kazandırılmalıdır.

C)Okuma hazırlığı: Bu dönemde tekniğine uygun olarak hazırlanmış araç ve gereçlerle okumanın da soldan sağa doğru olacağı kavratılmalıdır. Bir satır bitince alt satıra geçme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

İlk okuma ve yazmaya öğrencilerin anlayabileceği kısa cümlelerle başlanılmalıdır. Zamanla bu cümlede kelimelere, kelimeler hecelere bölünmelidir. Daha sonra hecelerin içerisindeki harflerin sesleri sezdirilmeye çalışılmalıdır. Bu çözülmeler sonucunda elde edilen kelime, hece ve sezdirilen harflerle yeni yeni kelime ve cümleler kurulmalıdır. Cümle tam kavratılmadan ve yeterli pekiştirme yapılmadan bir başka cümleye geçilmemelidir.

İlk okuma ve yazma çalışmalarında alfabedeki bütün harflerin cümlelerde yeterli tekrarlarına önem verilmelidir.

Okuma ve yazma etkinliği her zaman birlikte yürütülmeli, okuma öğretilen cümle ve kelimeler aynı zamanda yazdırılmalıdır.

Pozitif gelişim

Özel eğitim ve aile danışmanlık merkezi

error: