Okuma Yazma Öğretimi

25th Mar 2014

Beyindeki bazı farklılıklardan dolayı öğrenme süreçlerinde sorun yaşanabilir. Okuma yazma sorunları %1-%30 arasındaki sıklığıyla daha çok erkek çocuklarında görülmektedir. Genetik nedenler, beynin farklı işlevsel özellikleri soruna neden olarak gösterilebilmektedir. Normal beyinde işitme alanı özellikle sol alanda daha büyük iken bu sorunu yaşayan çocukların hem sağ hem de sol beyninde eşit büyüklükte olduğu görülmüştür. Bu durum çocuğun harfi görüp sesi unutmasına yada sesini bildiği harfin şeklini unutmasına neden olmaktadır.

 

Özellikle çocuklardaki öğrenme sorunları 0-6 yaş grubunda gözlenebilir ama okula başladığında belirginleşme artar. Çocuk fişleri yazarken b-d-p karıştırır, eksik yazar, ekleme yapar, ters okur, ters yazar gibi sorunlar giderek artar. Aslında çocukta fiziksel bir sorun yoktur ama okuma yazmayı halen öğrenememiştir. Aileler evde saatlerce çalıştırdıklarını, özel öğretmen tuttuklarını ama çok çabuk unuttuğunu ifade eder.

 

Sorun farklılık gösterebileceği gibi mental retardasyon, özel öğrenme güçlüğü ( disleksi ), dikkat eksikliği gibi tanılama alabilir. Özellikle ince motor becerilerin zayıflığı, kavram bilgilerinde yetersizlik, görsel ve işitsel algı sorunları, sıralama becerileri, yön ve zaman sorunları, çabuk unutma, çabuk sıkılma, öğrenmeye karşı isteksizlik ve motivasyon yetersizlikleri gözlenir.

Okuma yazma becerisinde çocuğun tüm harfleri birbirinden ayırt edebilmesi, seslerini hatırlaması, sıralaması ve hafızasında tutabilmesi, sesleri birleştirdiğinde anlamlandırabilmesi gerekmektedir.

 

Çocuğun problem durumuna uygun olarak okuma yazma olgunluğu değerlendirilir. Okuma yazma öncesi becerileri başarıyla tamamladıktan sonra okuma yazma eğitimine geçilir.

 

Kurumumuzda okuma yazma eğitimleri çocuğun mevcut gelişimsel becerilerinin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki yöntemlerden biri seçilerek uygulanır.

 

Birleşimsel yöntemler

•             Harf ( alfabe ) yöntemi,

•             Ses ( fonetik) yöntemi,

•             Hece yöntemi

 

Çözümsel yöntemler

•             Sözcük yöntemi,

•             Cümle (çözümleme) yöntemi,

•             Öykü yöntemi,

•             Karma yöntem

 

error: