Floor Time

25th Mar 2014

Floor Time, özellikle otistik çocukların oyuncaklarla amacına uygun oyun oynaması beklenen ve olması gerekli bir beceridir.

Bu teknikte de otistik çocukların duyusal becerilerinin değerlendirilerek sosyal becerilerin geliştirilmesi sağlanır. Eğitsel oyuncaklardan başlanarak soyut düzey oyunlara kadar içeren etkinlikler dizini olup 5 aşamalı bir program ve tekniktir. Amaç otistik özellikler gösteren çocuğun oyuncak oynama becerisini kendi kendine ikende yapabilmesini sağlamaktır.

error: