Sosyal Beceri ( Karakter Eğitimi ) Grubu

25th Mar 2014

 Sosyal Beceri ( Karakter Eğitimi ) Grubu, dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü ve özgüven sorunu yaşayan normal zeka seviyesindeki 8-10 çocuktan oluşan uzman öğreticilerin gözetiminde verilen ortalama 150 dk.lık eğitim seansını ifade eder.

Sosyal beceri grubu çalışmalarında özdenetim, sorumluluk bilinci, öfke kontrolü, sınıf ve toplumsal kuralları benimseme ve uygulama, drama uygulamaları, özgüven, akademik becerilerde başarılılık konularında eğitim verilir

error: