Türkiyede Üstün Zekalı Çocuk Olmak

5th Tem 2015

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı

Okul, iş, hatta aile gibi yaşamın birçok alanında karşılaştığımız ve farklı olduğunu gözlemlediğimiz kişilere “sen özelsin ve değerlisin” diyebiliyor muyuz?

Gerçi, normal olduklarını düşündüğümüz bireylere de özel ve değerli olduklarını ne ölçüde söyleyebildiğimiz şüpheli. Bunu söyleyebilmeyi başarmak, biraz da kendini kabul eden ve değerli olduğuna inanan bireylerin harcı oluyor. Kendi değerine inanmayan, değil farklı olanı normal olduğu düşünülenleri bile değerli bulmuyor.

Farklılara bakış açısı toplumlara ve kültürlere göre değişiyor. Farklı olan kimi zaman dışlanıyor, kimi zaman örseleniyor, kimi zaman yok farz ediliyor, kimi zaman da cezalandırılıyor. Kendi içindeki “farklı”yı kabul edebilen toplum, ona sağladıklarıyla onu kazanmış ve üretken bir birey haline getirmiş oluyor. Bunu yapamadığı zamanlarda toplumun çok sayıda kanayan yarası oluyor.

 

Peki kimdir bu “farklı”lar? Herhangi bir zihinsel ya da bedensel engeli olanlar, bazı fizyolojik hastalıklara sahip olup bunlarla yaşamak zorunda olanlar, bazı ruhsal hastalıklara sahip olanlar, görme engelliler ve daha birçoğu…

 

Bu “farklı”lardan bir grup var ki onların özel bir yeri var. Bu gruba ait bireyler, kimi zaman yanlış anlaşılabiliyorlar ve hak ettikleri değeri bulamayabiliyorlar. Bazen içe kapanık, bazen uyumsuz, bazen yaramaz, bazen tembel, bazen zor, bazen komik, bazen kavgacı, bazen tuhaf olarak etiketleniyorlar.

 • Tuhaf, çünkü birçoğuna aykırı gelen zengin bir düş gücü var: Zengin düş gücü yaratıcılığın bir dışavurum biçimi.
 • Tembel, çünkü diğerlerinden hızlı öğreniyor bu yüzden sıkılıp ilgisini kaybediyor: Hızlı öğrenme, daha yüksek bir zihinsel enerjinin varlığının göstergesi.
 • Uyumsuz, çünkü birtakım becerileri aynı yaş grubundaki diğer bireylere göre daha ileri. Onlara verilen bir diğer etiket de “üstün zekâlılık”.

Gerçi, bu ifade eski yaklaşımlara göre doğru, ama günümüzdeki yaklaşımlara göre pek de doğru değil. Bireyi kazanmak adına yapılan bu etiketleme aslında onu bir anlamda dışlıyor ve “farklısın” mesajı veriyor. Farklı olduğu için dışlanmanın sonuçları da bireysel açıdan ağır oluyor.

 

Özel Yetenekli Çocuk Kimdir?

Özel yetenekli çocuğun tanımı, dünyadaki özel yetenekli çocuk sayısı kadar çeşitlidir.

Dâhi olarak kabul edilen Einstein’ın Amazon ormanlarında yaşayan bir yerli olarak doğduğunu düşünün. Böyle bir ortamda, onun ormanda hayatta kalabilmeyi sağlayan avlanma ve ormandaki tehlikelere karşı kendini koruyabilme gibi becerilere sahip olması daha geçerli olurdu. Başka değerlerin peşinde olan o toplum için görelilik kuramının herhalde pek bir anlamı olmazdı. Özel yetenekli olmak biraz da toplumsal takvimdeki zamanlamayla ilişkili. Leonardo da Vinci 1960’larda Paris’te yaşasaydı, belki de tanınmak için çok mücadele vermesi gerekecekti. Einstein kendi ülkesinde, 50 yıl daha önce doğmuş olsaydı, dünya onun sunduklarına pek de hazır olmamış olacaktı.

 

Günümüzde hangi yetenekler az bulunuyor ve değerli olarak kabul ediliyor? Zekâ testlerinin verebileceği verilerin dışında hangi özellikler bir çocuğun özel yetenekli olduğunu gösteriyor. Bu konuya ilişkin çalışmalar, en çok ABD’nde yapılmış ve çok çeşitli sonuçlar ortaya çıkmış. Öğrenme arzusu yüksek olan, dünyayı ve dünyanın nasıl işlediğini merak eden, yeni bir keşif karşısında heyecanlanabilen ve bilgi parçacıklarını zihinlerinde birleştirerek yeni gerçekler yaratabilenler özel yetenekli sayılabiliyorlar. Gelişkin bir espri yeteneğine sahip olmanın çoğu zaman özel yetenekliliğin bir belirtisi olduğu düşünülüyor.

ABD’nde yapılan bir araştırmaya göre, özel yetenekli çocukların öğrenme özellikleri şöyle:

 • Yeni fikirleri algılayabilme ve kabul edebilme; bilinmeyeni araştırma isteği; güçlü sezgilere sahip olma; dikkatli ve meraklı olma,
 • Fikirleri soyut olarak canlandırma,
 • Kuramsallaştırma ve sentezleme; öğrenmeyi, zihinsel uğraşılarda bulunmayı ve problem çözmeyi sevme,
 • Sebep-sonuç ilişkilerine meraklı olma, öğrendiği kavramları uygulayabilme ve gerçeği keşfetmeyi sevme; kişisel sayı sistemleri, yeni bir takvim ya da alfabe geliştirme,
 • Bir kez karşı karşıya kaldığı bir malzemeyi akılda tutma,
 • Sözel becerilerde gelişkin olma, kelime bilgisinin çeşitliliği; kendini kolaylıkla ayrıntılı olarak ifade edebilme, farklı konularda derin bilgi edinebilme,
 • Araştırıcı olma; yüksek not alma isteği ve dış yaptırımlara bağlı olmayan bir öğrenme isteğine sahip olma,
 • Eleştirel düşünme yeteneğine sahip olma; şüpheci olma ve fikirleri kendine kanıtlama gereksinimi duyma,
 • Yaratıcı ve mucit olma; yeni yaklaşımlar arama ve beyin fırtınası yapmayı heyecanlı bulma,
 • Sonucu görmek uğruna, bir konuya yoğunlaşma konusunda kararlı olma,
 • Duyarlı olma, başkalarıyla empati (bir an için kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlama) kurabilme; duygusal desteğe gereksinim duyma,
 • Enerjik, uyanık ve istekli olma; yeni bir üretimde bulunurken yoğun çaba ve çalışmalara girme,
 • İş ve çalışmada bağımsız olma; yalnız çalışmayı sevme ve çalışmalarında dayanak olarak kendini alma,
 • Çok yönlü olma, değişik hobi ve becerileri denemekten hoşlanma,
 • Arkadaş canlısı olma; kabul gereksinimi nedeniyle dışa açık ve sosyal olma.

 

Bu özelliklerin hepsinin özel yetenekli çocukların tümünde olması gerekmiyor.

 

Özel yetenekli Çocukların Gereksinimleri

Özel yetenekli çocuklarla ve eğitimleriyle ilgilenilmeye başlandığından bu yana, bu çocukların ne sorunlar yaşadığıyla pek ilgilenilmemiş. Ogilvie’nin ABD ilkokullarındaki özel yetenekli çocuklarla yaptığı araştırma (1973), onların öncelikli gereksinimlerinden bir kısmının şunlar olduğunu ortaya koymuş:

 • Normal olduğu düşünülen akranlarıyla ilişki kurmak,
 • Diğer özel yetenekli çocuklarla ilişki kurmak,
 • Başarısızlık durumunda uyarılıp yeniden çaba göstermek,
 • Yönetilmekten çok rehberlik edilmek,
 • Başlangıç konularını hızlı geçip, daha geniş kaynaklardan yararlanmak,
 • Araştırmada kendi yolunu izlemek,
 • Diğer çocuklar gibi davranmak.

 

Toplum için birer armağan olan özel yetenekli çocuklar yalnızca yetenekli oldukları alanlar yönünde değil, bir bütün olarak ele alınmalıdırlar. Çünkü, bu çocukların yeteneklerine fazla ilgi gösterilmesi, sosyal gelişimlerini engelleyebiliyor ve yalnızca yetişkin dünyasını yetenekleriyle memnun eder duruma gelebiliyor.

 

Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi

Bir sınıftaki çocukların hepsi birbirinden farklıdır. Diyelim ki, bu çocuklardan biri herkesten önce parmak kaldırıyor, ödevlerini diğerlerinden daha önce tamamlıyor ve genellikle tam başarı gösteriyor. Soruları da diğer çocuklarınkilerden farklı. “Bu çocuk farklı mı?” diye düşünebilirsiniz. Evet farklı; sınıfındaki diğer çocuklara göre daha yüksek bir zihinsel kapasiteye sahip. Her çocuğun kendi potansiyelinin tümünü kullanmaya hakkı olduğu düşüncesinden yola çıkarsak, bu çocuğun bu hakkını kullanabildiği söylenebilir mi? Eğitimciler genel olarak, bu çocukların yalnızca diğer çocukların gördüğü eğitimin aynısını görmesinin onların özel gereksinimlerinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini düşünüyorlar. Özel yetenekli çocukların özel eğitim almasına karşı olan bir yaklaşım ise, kapasitesi iyi olanın zaten başaracağını düşünüyor. Özel yetenekli çocuklar kendilerine göre yeterli hazırlık yapılmamış olan sınıflarda sıkılabilirler. Bu durum da uyumsuzluk sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Benzer uyumsuzluk sorunları, çocuğun özel yetenekleri fark edilmediğinde yaşanır. Bu çocuklardan bazıları çabuk fark edilir, bazıları ise o kadar kolay fark edilmezler.

 

Farkedilemeyen özel yetenekli çocuklar, genelde davranış sorunları nedeniyle yeteneklerini maskeleyen çocuklardır. Davranış bozukluklarının varlığı, çocuğun gereksinimlerinin karşılanmadığının bir göstergesidir. Bu çocukların bazıları derslerde başarılı değildir, yazıları pek iyi olmayabilir. Bunun yanında, çok yaratıcı olduklarından ve olayları farklı açılardan görebilme becerisi yüksek olduğundan, anlamı çok derin sorular sorabilirler. Bu durumda bile yanlış anlaşılabilirler; özellikle otoriter bir eğitim sistemi içinde, bu çocuklar otoriteyle çatışmaya girebilirler. Fark edilemeyen çocuklar genellikle eğitime ve kitaba önem verilmeyen ortamlardan gelmişlerdir. Bu çocukların eğitiminde, fark edilmesinde aile ve öğretmenin işbirliği içinde olması çok büyük önem taşır. Tabii işbirliği bilincine sahip olunması koşuluyla…

 

Günümüzde sorun çözebilen, düş gücü geniş olan ve yaratıcı düşünceye sahip olan insanların diğerlerine kıyasla topluma daha çok katkıda bulunabildiği yadsınamaz bir gerçek. Bu nitelikleri taşıyan bireylerin, kişiliklerin baskı altına alındığı, bireylerin birbirine yaptırımlar uygulamaya çalıştığı, soru sormanın cezalandırıldığı ve herkesin kendi kişiliğini kanıtlama çabasına girdiği ortamlarda gelişmesine olanak olduğu söylenemez. Espri anlayışının olmadığı ortamlarda yaratıcılık gelişemez. Dickens’ın bir eserinde ifade ettiği gibi, “Yaratıcılık, sürekli olarak doğruların öğretildiği bir toplumda bozulmaya mahkûmdur.”

Çocuklarda Empati Becerisinin Geliştirilmesi

Empati karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak neler düşündüğünü neler hissetiğini anlayabilme becerisidir. Çok önemli bir sosyal beceri olan empati, ebeveyn çocuk ilişkisinde önemli bir yere sahiptir. Empati becerisi 3 yaşından itibaren kazanılmaya başlanır. Çocu

Devamını Oku
Çocuğunuzun daha güçlü bir hafızası olması için dikkat etmeniz gereken noktalar

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı    Hafıza yaşam boyu öğrendiğimiz bilgilerin, davranışların, anıların saklanması ve hatırlanmasıdır. Bu süreç yaşam boyu devam eder. Bellek, duyu organları yoluyla kazanılan algıları, simgelere dönüştürür ve bunları beynin belir

Devamını Oku
Çocuğunuzun Öğrenme Tarzını Test Edin

Şenay Yılmaz – Çocuk Gelişim Uzmanı Her anne baba çocuğunun ders yapış şeklinden rahatsızlık duyar. Ya kısa süre çalışıp bırakmasından, ya müzik dinleyerek çalışmasından ya da sürekli sessizlik istemesinden sitem ederler. Aslında çocuğunuz öğrenmesini hızlandıran

Devamını Oku
Çocuklarda Dikkatli Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Dinleme becerisi iletişimin sağlıklı kurulmasındaki temel becerilerden biridir. Dinleyen ve dinlenenden oluşan etkileşimde ikisinden birinde oluşabilecek aksaklık iletişimin kalitesini bozar. Özellikle okul çağına gelmiş olan ço

Devamını Oku
Çocuklarda Espri Becerisinin Geliştirilmesi

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Espri bir şeyin komik yada eğlenceli olma durumu olarak tanımlanabilir. Esprinin amacına uygun olabilmesi için öncelikli olarak anlaşılması çok önemlidir. Kelimelerinin anlamlarını, bir kelimenin bir kaç anlamının olduğunu bilin

Devamını Oku
Lider Çocuk Yetiştirmek

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Lider çocuk hemen fark edilir. Arkadaş gruplarını idare eden, diğer çocuklara görev verip yapılmasını isteyen, herkesi etki altına almaya çalışan çocuklardır.. Ancak liderlik kavramının güçlü ve baskılayıcı anlamla karıştırılmam

Devamını Oku
Türkiyede Üstün Zekalı Çocuk Olmak

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Okul, iş, hatta aile gibi yaşamın birçok alanında karşılaştığımız ve farklı olduğunu gözlemlediğimiz kişilere “sen özelsin ve değerlisin” diyebiliyor muyuz? Gerçi, normal olduklarını düşündüğümüz bireylere de özel ve

Devamını Oku
Çocuklar neden izinsiz eşya alırlar? Ne yapmalı?

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Çalma, kendine açıkça ait olmayan bir eşyayı izinsiz olarak alıp ona sahip olmasıdır. Çalma davranışı çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine göre farklı yorumlanmaktadır. Örn; 2 yaşındaki bir çocukta sahip olma kavramı gelişm

Devamını Oku
Çocuklarda saldırganlık neden olur? Ne yapmalı?

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Saldırganlık küçük çocuklarda normal bir tepki biçimidir. Çocuğun güvenlik, mutluluk yada başka bir gereksiniminin şekil değiştirerek başka bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Saldırganlığı kişisel bir yaralanmanın bir başka şekilde

Devamını Oku
ÇOCUKLAR NEDEN YALAN SÖYLER? NE YAPMALI?

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Günlük yaşamımızda hemen hemen hepimiz yalana başvururuz. Örn; Arkadaşımıza “Bugün seninle olmayı canım istemiyor” yerine, “işim var” deriz.  Çünkü gerçeği söylersek onu inciteceğimizden korkarız. Yalan h

Devamını Oku
Üstün Zekalı Vaka Değerlendirmesi

Çocuğun adı soyadı: Z.A. Yaşı: 6 yaş 6 aylık Aldığı tanısı: Üstün zekalı ( IQ:136 ) İlaç kullanımı: İlaç kullanmıyor. İlk gözlenen davranışları Aşırı çekingen, Gözlemci, Sevecen ve güler yüzlü, Anneye bağımlı, Ebeveyn şikayeti yalnız kalma korkusu, Öğretmenin uyguladığı

Devamını Oku
Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme bozukluğu, matematik bozukluğu, okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Continue Reading Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Devamını Oku
Etkili Anne – Baba Olmak

Çocuğun ihtiyaçlarını sezen, onlara uygun yanıtlar veren, aşırı hoşgörülü veya katı olmayıp, çocuğa karşı esnek yaklaşım etkili anne ve baba olmak için yeterlidir. Continue Reading Etkili Anne – Baba Olmak

Devamını Oku
Erken Çocukluk Eğitimi

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Erken çocukluk eğitimi, doğumdan altı yaşına kadar çocukluk dönemi eğitimini kapsayan bir süreçtir. Ülkemizde okul öncesi eğitim olarak adlandırılan 0-72 aylar arası eğitim, erken çocukluk eğitiminin çok önemli ve kritik bir böl

Devamını Oku
Zeka Nedir?

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Öğrenme ile zeka arasında yakın bir ilişki vardır. En zeki kişi en çabuk ve en çok öğrenebilen kişidir. Zeka

Devamını Oku
Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı PROBLEM DAVRANIŞIN BELİRLENMESİ Davranış problemlerin azaltılmasında öncelikle problem davranışın ne olduğu belirlenmelidir. Çocuğun vurma, elini ısırma, yüzünü tırmalama gibi kendine zarar verici davranışları kolaylıkla problem

Devamını Oku
Aile Eğitimleri

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Yapılan araştırmalar göstermektedir ki üstün zekalı çocukların ebeveynleri de eski üstün yetenekli çocuklardı. Bu nedenle karşılıklı yaşanan çatışmalar oldukça şiddetli ve sancılıdır. Bu noktalarda aile ne yapacağını bilemez. Na

Devamını Oku
Oğlum Okulda Çok Saldırgan

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı İlkokul birinci sınıfa giden oğlum, okuldan uzaklaştırılmak üzere. Arkadaşlarını dövdüğünü söylüyorlar. Yuvada hiçbir sorun yoktu. Ne yapabilirim? M.H/Aydın Anne-babalardan en çok duyduğum cümle şu; “Anaokulundayken hiçbir

Devamını Oku
Çocuğum Sert Gıdalar Yemiyor

Günümüzde kavanoz mamaların ve hazır toz sütlerin artması, ne yazık ki çocuklarda beslenme sorunlarına neden oluyor. Continue Reading Çocuğum Sert Gıdalar Yemiyor

Devamını Oku
Okulu Ona Nasıl Sevdirebilirim?

Şenay YILMAZ – Çocuk Gelişim Uzmanı Benim kızım bu yıl okula yeni başladı. Kızımın öğrenme isteğinin gelişmesini ve okula daha keyifle gitmesini istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim? A.M./Erzurum Öğrenme,kişinin bir konuya karşı geliştirdiği merakla oluşur yani mer

Devamını Oku
Kızım Üstün Zekalı Mı?

Üstün zeka ya da üstün yetenek, okunduğu kadar basit algılanacak bir durum değildir. Continue Reading Kızım Üstün Zekalı Mı?

Devamını Oku
Anne-Çocuk Bağımlılığı

Anne ve çocuk bağlılığı, masallara hatta filmlere bile konu olmaktadır. Annelik duygusunu çok yoğun yaşayan anneler; çocuklarına zarar gelmemesi için aşırı korumacı bir tavır alabilirler. Continue Reading Anne-Çocuk Bağımlılığı

Devamını Oku
Çocuk Okula Gitmek İstemezse

Tatil bitti ama hâlâ çocuğum okula gitmek istemiyor. Okulu ona sevdirebilmek için ne yapmalıyım? Continue Reading Çocuk Okula Gitmek İstemezse

Devamını Oku
Okul Heyecanını Yaşatın

İlkokula başlayacak olan çocukların da, annelerinin de aslında en büyük kaygıları, ayrılma korkusudur. Çocuk yalnız kalmaktan, anne de çocuğunu yalnız bırakmaktan tedirgin olur. Continue Reading Okul Heyecanını Yaşatın

Devamını Oku
‘Okula Gidemez’ Raporu

Beş yaşından büyük olan çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerin rapor alması gerektiği söylendi. Bu rapor, çocuğun geleceğini etkiler mi? Continue Reading ‘Okula Gidemez’ Raporu

Devamını Oku
Bayram Coşkusunu Yaşasın

Çocukluğumda yaşadığım bayram sevincini, bu bayram kendi çocuğumun da yaşamasını istiyorum. Bu konuda neler yapmamı önerirsiniz? Continue Reading Bayram Coşkusunu Yaşasın

Devamını Oku
Televizyon Çok Mu Zararlı?

Uzmanlar "Çocuğunuza televizyon izletmeyin" diyor. Gerçekten TV'den bu kadar korkmalı mıyız? Continue Reading Televizyon Çok Mu Zararlı?

Devamını Oku
Tat Duyusunu Geliştirin

"7 aylık oğlum halen emiyor ama bana artık sütüm yetmiyor gibi geliyor. Oğlum için katı gıdaya geçmek istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim?" Continue Reading Tat Duyusunu Geliştirin

Devamını Oku
Karanlık Hormonu Nedir?

Karanlık hormonu ya da melatonin; bağışıklığın kuvvetlenmesinde, hücrelerin yenilenmesinde ve özellikle ön ergenlikte oldukça etkili bir hormondur. Continue Reading Karanlık Hormonu Nedir?

Devamını Oku
Çocuğun İlgi Alanlarını Bulun

Meslek seçiminde; çocuğun karakteri, zevkleri, yeteneği, yapabilirliği, sevmesi ve merak etmesi önemli rol oynar. Continue Reading Çocuğun İlgi Alanlarını Bulun

Devamını Oku
Parmak Ucunda Yürümesi Doğal

Balerin yürüyüşü dediğimiz bu durum 2, hatta 2.5 yaşına kadar normaldir. Yani 2.5 yaşındaki çocuğunuz arada sırada balerin yürüyüşü yapıyorsa, sorun yok. Çünkü bu yaşlar, çocuğun psikomotor becerilerinin geliştiği yaşlardır. Continue Reading Parmak Ucunda Yürümesi Doğal

Devamını Oku
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk

6 yaşında öğrenme güçlüğü olan bir çocuğum var. "Anne ben niye öğrenemiyorum?" diye sormaya başladı. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Continue Reading Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk

Devamını Oku
Hayalle Gerçeği Karıştırabilir

Beş yaşındaki kızım 'Sinderella' masalındaki üvey anne modelinden çok etkilendi ve babasının yeni eşiyle görüşmek istemiyor. Ne yapmalıyım? Continue Reading Hayalle Gerçeği Karıştırabilir

Devamını Oku
Kişilik Bebeklikte Gelişiyor

Bebeklikteki travmaların, kişilik oluşumunda etkileri olduğu söyleniyor. Ama ben bebekliğimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Continue Reading Kişilik Bebeklikte Gelişiyor

Devamını Oku
Sosyal Beceri Eğitimleri

Üstün zekalı çocukların özellikle sosyal becerilerinde ciddi anlamda sorunlar olabilmektedir. Bu yetersizlikler onun arkadaş çevresinden dışlanmasına, öğretmeni tarafından kabul görmemesine neden olabilmektedir. Continue Reading Sosyal Beceri Eğitimleri

Devamını Oku
Farklılaştırılmış Eğitim Modelleri

Bu programımızda okula devam eden üstün yetenekli çocuğun eğitim programının zenginleştirilmesi konusunda danışmanlık verilmektedir Continue Reading Farklılaştırılmış Eğitim Modelleri

Devamını Oku
Üstün Zekalıların Tespiti

Uyguladığımız test ve değerlendirmeler sertifikalı ve konunun uzmanlarınca yapılmaktadır. Ortalama 2-3 seans süren çalışma sonuçları raporlandırılıp aileye verilmektedir. Continue Reading Üstün Zekalıların Tespiti

Devamını Oku
Üstün Zekalıların Özellikleri

Yapılan araştırmalar ve incelemeler göstermektedir ki; Doğumdan itibaren görme ve işitme konusunda yaşıtlarına göre oldukça ileri seviyededir. Continue Reading Üstün Zekalıların Özellikleri

Devamını Oku
Neden Üstün Zekalılar İçin Aile Koçluğu?

Aileler çocuklarındaki üstün yetenekliliği tanımlamada daha başarılıdır. Özellikle ilk aylardan itibaren farklılıkları ayırt edebilmektedir. Continue Reading Neden Üstün Zekalılar İçin Aile Koçluğu?

Devamını Oku
Çocukta Bedensel Gelişim Dönemleri
Çocukta Bedensel Gelişim Dönemleri

Çocukta bedensel gelişim dönemlerinin neler olduğunu ve bu dönemlerde çocuklarda ne gibi değişiklikler yaşadığını sizlere anlattık. Continue Reading Çocukta Bedensel Gelişim Dönemleri

Devamını Oku
Karne Zamanı

Okul bittiğinde çocuklarımızın 1 senesi nasıl geçtiğini belirleyen en önemli faktör karnedir. Karne zamanı ebeveynler çocuklara nasıl davranmalı onları anlattık. Continue Reading Karne Zamanı

Devamını Oku
Kitap Seçerken Dikkat Edilecekler

Okumaya öğrenen çocuklarımız için önemli konulardan bir tanesi de elbette çocuklarıma kitap alırken/seçerken nelere dikkat edilmeli konusunda bilgi verdik. Continue Reading Kitap Seçerken Dikkat Edilecekler

Devamını Oku
Ödev Alışkanlığı Kazandırma

Çocukların okul dönemlerinde en büyük sorunlarından biri de ödev alışkanlıklarının oturmamasıdır. Bu yazıda ödev alışkanlığı nasıl kazandırılır anlattık. Continue Reading Ödev Alışkanlığı Kazandırma

Devamını Oku
Çalışma Teknikleri

İlkokul öğrencileri için etkili ve verimli çalışma tekniklerini sizler için neler derledik. Continue Reading Çalışma Teknikleri

Devamını Oku
Ev Ödevleri

Ebeveynlerin okul döneminde çocuklarının ev ödevlerinde nasıl yardım etmeleri gerektiğini anlattık. Continue Reading Ev Ödevleri

Devamını Oku
Verimli Çalışma İpuçları

Çocuklarımızın okul dönemlerinde derslerini sıkmadan ama verimli bir şekilde çalışması önemlidir. Sizlere verimli nasıl çalışılır onların ipuçlarını verdik. Continue Reading Verimli Çalışma İpuçları

Devamını Oku
Arkadaş Edinememe

Okulda dışlanma ve arkadaş edinememe gibi sorunlarını sizler için bu yazımızda topladık. Continue Reading Arkadaş Edinememe

Devamını Oku
Uyum Süreci

Çocukların okul döneminde yaşadıkları uyum süreçlerini derledik. Continue Reading Uyum Süreci

Devamını Oku
Okula Uyum Sağlama

Bu yazımızda okula uyum sağlamada neler dikkat edilmeli, çocuğun okula alışmasında ve uyum sağlamasında etkili olan başlıca faktörler nelerdir bundan bahsettik. Continue Reading Okula Uyum Sağlama

Devamını Oku
Ergenliğe Hazırlık

Ergenlik dönemi, 11-12 yaşlarında başlayıp, 20‟li yaşların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır. Continue Reading Ergenliğe Hazırlık

Devamını Oku
Ergenin Ebeveyni Olmak

Ergenlik ebeveynlerin en çok korktuğu gelişim dönemidir. Oysa çocuğun mizacı ve yaşantısı ile ilişkili olmak ile birlikte hangi çocuğun bu dönemi nasıl geçireceği önceden kestirilemez. Continue Reading Ergenin Ebeveyni Olmak

Devamını Oku
Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilmeli?

Tuvalet eğitimi için en uygun dönem 12 -36 Aylar arasındaki dönemdir. Bu dönem de, artık çocuğun kendi ayakları üzerinde şöyle bir durmasıyla, yürümeye başlamasıyla birlikte, yavaş yavaş “ortak yaşam “ya da “sembiyotik yaşam” dediğimiz süreç çözülmeye başlar

Devamını Oku
Çocuklarda Yeme Bozuklukları

Anne babalar beslenme sorunları yaşamamak için aşağıdaki önerilere kulak verin Öncelikle bir yemek yeme saati çizelgesi oluşturun. Çocuğunuz eğer yemek yemeyi reddederse bir sonraki yemek saatine kadar bekleyin. Aralarda ekstra yemek saatlerine, atıştırmalara izin verme

Devamını Oku
Çocukta Beslenme Sorunları

“Çocuğum Yemek Yemiyor!”, “Çocuğum Yemek Seçiyor!” ,  “Çocuğuma yemek yediremiyorum!” İştahsız Çocuğa Nasıl Yaklaşmalı? Öncelikle bir problem nerede bunu anlamak gerekiyor. Acaba çocuğun yemesini beklediğimiz miktar yaşına, boyuna kilosuna uygun mu? Yoksa beklentim

Devamını Oku
Ergenlikte Depresyon

Yazımızda, Ergenlikte Depresyon belirtilerini,depresyonun cinsiyet farklılıkları, depresyon durumlarında ailelerin yapması gerekenleri anlattık. Continue Reading Ergenlikte Depresyon

Devamını Oku
Çocuklarda Depresyon

Çocukluk döneminde depresyona yakalanma riski çok yüksektir. Depresyon kişinin stresini dışarı vurması, varolan strese tepki vermesidir. Continue Reading Çocuklarda Depresyon

Devamını Oku
Çocuğumuzdan Neler Beklemeliyiz?

Kişiliğini, yetenek ve becerilerini göz ardı ederek her konuda üstün olmasını beklemek, onun kendisini yetersiz hissetmesine yol açacaktır. Continue Reading Çocuğumuzdan Neler Beklemeliyiz?

Devamını Oku
Bebeğimiz ile Aramızdaki Özel Bağ

Bebek anne karnında var olduğu andan itibaren annesine ihtiyacı olan, ona bağlı hatta bağımlı bir canlıdır. Annesinin ona karşı tavırları da bu bağın niteliğini belirler. Continue Reading Bebeğimiz ile Aramızdaki Özel Bağ

Devamını Oku
Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Boşanma karşısında çocukta şok etkisi görülür ve bu durum normaldir, çocuğun boşanmayı kabul etmeye başlamasıyla azalmaya başlar. Continue Reading Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Devamını Oku
Hobiler

Çocuğu iyi gözlemlemek, teşvik etmek, yeteneklerinin gelişimini, değişimini izleyerek hobilerini seçmesi yaşantı boyunca faydalı olacaktır. Continue Reading Hobiler

Devamını Oku
Masalın Çocuk Gelişimindeki Önemi

Masal, Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı edebiyat türüdür. Continue Reading Masalın Çocuk Gelişimindeki Önemi

Devamını Oku
Oyuncak Seçimi

Çocukların büyüme ve gelişme süreleri içerisinde zihinsel, bedensel, sosyolojik ve psikolojik gelişimlerini etkileyen, şekillendiren ve düzenleyen; yaratıcı taraflarını ve hayal güçlerini geliştiren, yeteneklerini ortaya çıkarmalarını destekleyen her tarzda oyun malzeme

Devamını Oku
Okul Olgunluğu Nedir?

Okul olgunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasıdır. Continue Reading Okul Olgunluğu Nedir?

Devamını Oku
Düşünce ve Bilişsel Gelişim

Biliş-düşünce kavramı, dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeyi içeren zihinsel faaliyetler için kullanılmaktadır. Bu kavramın altında dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık vb. alanlar vardır. Continue Reading Düşünce ve Bilişse

Devamını Oku
Zeka

Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Continue Reading Zeka

Devamını Oku
Kardeş Kıskançlığı

Çocuk gözünde kardeş kıskançlığı; anne-babanın diğer kardeşle paylaşılmasına katlanamamaktır. En çok görülen kıskançlık türü genellikle büyük çocuğun kendisinden sonra gelen kardeş veya kardeşleri kıskanmasıdır. Çünkü büyük çocuk, anne ve babasının sevgisini ve ilgisini

Devamını Oku
Çocukta Deprasyon
Çocukta Deprasyon

Çocuklardan görülen depresif bozuklukları ve depresyon da olan çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlattık. Continue Reading Çocukta Deprasyon

Devamını Oku
Çocuk ve Korku

Korku; çocukların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri sevgi, öfke, neşe ya da üzüntü gibi doğal bir tepkidir. Korku bir nesneye, kişiye ya da olaya bağlı olarak gelişir. Bu duygunun en önemli özelliği, korku veren uyaranın ani ve beklenmeyen bir

Devamını Oku
2 yas sendromu
2 Yaş Sendromu

2. yaşına girmiş çocukların, girdiği 2. yaş sendromu ve bu sendromda yaşadıkları, bu durumlarda anne ve babanın yapması gerekenler ve öneriler verilmiştir. Continue Reading 2 Yaş Sendromu

Devamını Oku
Öğretmen, Çocuk, Aile

Öğrenci-Öğretmen-Veli üçlüsünün birlikte göstereceği performans, yukarıda da anlatıldığı üzere başarının temel anahtarıdır. Continue Reading Öğretmen, Çocuk, Aile

Devamını Oku
Okul Reddi ve Okul Fobisi

Yzımızda okul fobisi, okul fobisinin çocuklar üzerinde belirtileri ve okul fobisi yaşayan çocuklara ailelerin nasıl davranması gerektiğini anlattık. Continue Reading Okul Reddi ve Okul Fobisi

Devamını Oku
Okul Başarısızlıkları

Okulunda başarısız olan çocukların, zekasal açıdan sorunlu olmadıklarını bir sürü nedene bağlı olduklarını ve bu nedenler neler ve çözümleri nelerdir bunlardan bahsettik. Continue Reading Okul Başarısızlıkları

Devamını Oku
Okul Uyumu

Yazımızda, Çocuğun Okula Alışmasında ve Uyum Sağlamasında Etkili Olan sebepler ve uyum sorunumu yaşaya çocuklara nasıl yardım edilir bunun hakkında yazı yazdık. Continue Reading Okul Uyumu

Devamını Oku
Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü adını verdiğimiz bu yazımızda, özel öğrenme güçlüğü nedir, özel öğrenme bozuklukları, özel öğrenme bozuklukları olan ailelere öneriler gibi bir çok konuyu ele aldık. Continue Reading Özel Öğrenme Güçlüğü

Devamını Oku
error: