Farklılaştırılmış Eğitim Modelleri

12th Şub 2014

Bu programımızda okula devam eden üstün yetenekli çocuğun eğitim programının zenginleştirilmesi konusunda danışmanlık verilmektedir. Özellikle çocuğun;

  • Hazır bulunuşluğu,
  • İlgisi,
  • Öğrenme profili,
  • İçeriği,
  • Süreci
  • Ürün yaratması

öngörülmektedir. Çocuğun mevcut yeteneğine uygun farklı öğrenme stratejileri kazanması hedeflenmektedir. Aynı şekilde aileye ve öğretmene de bu stratejileri nasıl kazandıracakları konusunda eğitimler verilmektedir.

error: