Ergenin Ebeveyni Olmak

1st Şub 2014

Ergenlik ebeveynlerin en çok korktuğu gelişim dönemidir. Oysa çocuğun mizacı ve yaşantısı ile ilişkili olmak ile birlikte hangi çocuğun bu dönemi nasıl geçireceği önceden kestirilemez.

Yapılan çalışmalar ergenlerin yalnızca %30’unun sorunlu bir ergenlik dönemi geçirdiğini göstermektedir. Her çocuk bu dönemi fırtınalı bir şekilde geçirmez. Fırtınalı geçirilse dahi kızlar için 6 ay-1yıl, erkekler için de 1-2 yıllık bir süre ergenliğin zor dönemini oluşturur.

Bir ergen ebeveyni olmak zaman zaman yorucu olabilir. Ergenlik kişinin kendisini tanımaya çalıştığı bir dönemdir. İsteklerindeki değişim, duygusal gelgitler, müzik zevkinin farklılaşması, ebeveynlerine karşı isyankar davranması aslında bu dönemin özellikleri arasında sayılabilir.

‘Ben Kimim?’ sorusuna cevap arayan ergen kendi sınırlarını bu şekilde test eder. Kıyafetlerini ve tarzını sürekli değiştirerek kendisine en uygun olanı seçmeye çalışır.  Ebeveynlerinin isteklerine karşı çıkması da aslında kendi isteklerinin farklı olabileceğini gösterme çabasından ibarettir.

Ergenliğin nasıl bir süreç olduğunu bilen ebeveynler bu süreci daha doğru yönetebilirler. Örneğin, aynanın karşısında saatlerce vakit geçiren bir ergeni yargılamak çözüm olmayacak yalnızca öfke uyandıracaktır. Bunu bilen ebeveynler bu durumu geçici görerek daha soğukkanlı davranırlar. Karşılarında kendisini tanımaya çalışan bir bireyin olduğunu bilirler.

Ergen için arkadaş çevresince kabul görmek çok önemlidir. Artık o da bir yetişkin adayıdır ve arkadaşlarını kendi seçerek hayatına almıştır. Onlar tarafından değer görmek ve popüler olmak toplum tarafından saygı görebilmek ile eşdeğer görülebilir. Ergen onu en iyi anladığını düşündüğü arkadaşları tarafından kabul görerek kişiliğinin şekillenmesinde büyük bir adım atar.

Ergenliğin sancılarını ebeveynler yaşasa da, çocuğunuzun asıl sancılı süreçten geçtiğini unutmayın. Onun duygularını, düşüncelerini ifade etmesine izin vermelisiniz. Böylelikle sizinle paylaşımının artmasını ve size güvenmesini sağlayabilirsiniz.

Ergenlerin en çok şikayet ettikleri konu anlaşılmamaktır. Onu dinleyen ve onun fikirlerine değer veren ailelerin ‘yalan’ problemi ile daha az karşılaşmaları muhtemel görülebilir. Anlaşıldığını bilen ve yargılanmayacağından emin olan birey ailesi ile paylaşımını artıracaktır.

Bir ergeni anlamanın yolu ona yasaklar koymak değildir. Onun geçtiği süreci tanımak ve ona destek olmak gerekir. Çocuğun ailesinden en uzak olduğu ancak onların desteğine en çok ihtiyaç duyduğu dönem ergenliktir. Ergen anne babası olmak, ona kendisini tanıması için fırsat ve destek vermek, onunla kendisine dair konuşmak ve onu bilgilendirmeyi içerir.

Pozitif Gelişim
Özel Eğitim Ve Aile Danışmanlık Merkezi

error: